Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2012

wayward
wayward
wayward
6301 d916
Reposted fromvuelvee vuelvee viaplotkara plotkara
wayward
6072 ec77
Reposted fromvuelvee vuelvee viaplotkara plotkara
wayward
6103 9980
Reposted fromvuelvee vuelvee viaplotkara plotkara

April 11 2012

wayward
Kochaj, kurwa, bo umieram.
Reposted fromheaartbeat heaartbeat vialadygiba ladygiba
wayward
Najgorsza jest ta świadomość, że ktoś kogo kochasz, kocha kogoś innego.
— ...
Reposted fromtomowa tomowa vialadygiba ladygiba
wayward
- Kocham tą piosenkę.
- Ja ciebie też.
— Skins
Reposted fromShinzoGekai ShinzoGekai vialadygiba ladygiba

April 10 2012

wayward

teraz ja, Ty

coś jakby nie wiem a nie wiem,

bo ten level zamknęliśmy przed niebem.

wayward
Do mnie mów, bo tak najsłodsza staję się.

April 08 2012

wayward
więc dziękuj za ten rap, bo to wysadzi Cie w powietrze.
— Pezet.
Reposted bygroniaoceanstrat

April 07 2012

wayward
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
wayward
0315 c6fc 500
bulimia
Reposted fromdaybyday daybyday viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
wayward
3978 6161
Reposted fromretaliate retaliate viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
wayward
8850 f901
Reposted fromkanada kanada viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
wayward
9973 3264
Reposted fromretaliate retaliate viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
wayward
wayward
Reposted fromvith vith viazyj-kolorowo zyj-kolorowo

April 06 2012

wayward
Ignoruj, nie dzwoń, nie pisz, cisza niszczy każdego.
— a obojętność zabija
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaHannna Hannna
wayward
znowu usiąde na parapecie, ściskając mocno misia. w uszy wsadzę słuchawki, z których będzie dochodził głos piha. uśmiechnę się do dzisiejszych wspomnień, popatrzę chwilę na zaspane miasto, w końcu wypluję gumę, zamknę okno i pójdę spać, odczytując Twoje słodkie ' kolorowych ' . 
— <3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl